BOSEP bvba
Onze diensten
o Voorontwerp – Raming
o Ontwerp
o Offerte – aanbestedingsprocedure
o Controle van ingediende offertes
 Conformiteit inschrijving
 Kwalitatief onderzoek
 Veiligheidsplan
o Begeleiding bij toewijzing
o Begeleiding bij uitvoering
o Deelname en organisatie werfvergaderingen
o Controle en advies over meer- en minwerken
o Controle voor oplevering
o Oplevering en nazorg
o Controle van uitgevoerde installaties
o Begeleiding van (af)gekeurde elektro technische installaties
o Advies  bij wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties
o REG Rationeel Energie Beheer - lichtstudies
o LED verlichting
o Veiligheidscoördinatie - ontwerp - verwezenlijking
o Zonne-energie